7 ps Marketingmix

De marketingmix is de combinatie van instrumenten die een organisatie kan gebruiken voor het invullen van haar marketingstrategie. Het wordt door marketeers vaak toegepast bij de implementatie van geformuleerde strategie en kan daarom een belangrijk onderdeel vormen van het marketingplan.

De marketingmix bestaat uit 7 p's. Dit zijn de 7 marketinginstrumenten die onderling met elkaar verband houden en afhankelijk zijn van elkaar. Door de interne en externe instrumenten met elkaar af te stemmen kom je tot de bedrijfsformule van de organisatie. Een goede bedrijfsformule leidt veelal tot een succesvolle organisatie. Je moet de volgende 7p's gebruiken:

Product
Prijs
Personeel
Plaats
Promotie & presentatie
Fysieke distributie (physical distribution)
Proces