Marketingmix plaats

Marketingmix plaats

De marketingmix plaats betekent dat je de locatie van het bedrijf gaat bepalen. Er kunnen verschillende factoren meespelen in de plaats waar je gaat vestigen.
De plaats moet je interpreteren als de locaties waar je gevestigd bent, bijvoorbeeld Amsterdam, Zwolle of Arnhem. Maar ook de plaats zoals bijvoorbeeld een centrum van een stad, of juiste een bedrijventerrein.
De keuze van de plaats is afhankelijk van de andere 6p's die je gaat bepalen.
Het is voor een internetbedrijf over het algemeen zinloos om op een dure locatie in het centrum te vestigen. Voor een internetbedrijf is het logischer om juist op een bedrijventerrein te vestigen waar de huren aanzienlijk lager liggen. Voor een restaurant is het juist logischer om dichterbij het centrum te vestigen. Dat is ook de plek waar de mensen bij elkaar komen om wat te eten.